Dylander Sundhed
Coaching
COACHING

Coaching

Nye spor i sandet?

Coaching er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i dine udfordringer og mål med livet. Coaching hjælper dig til at gå på opdagelse i dine selvopfattelser og handlemønstre.

En coach støtter dig, dømmer dig aldrig, men taler til det der er muligt. En coach minder dig om dine mål, det du har taget på dig og stiller de spørgsmål, der skal til, for at du selv kan finde frem til svaret. En coach understøtter din proces med at bevæge dig derhen, hvor du gerne vil.

Vi har alle mulighed for at tage ansvar og beslutte os for, hvad vi vil med vores liv.

Jeg er uddannet i systemisk coaching, hvilket henviser til, at jeg inddrager de relationer og forståelsesrammer, som vi hver især indgår i og som muliggør nogle adfærdsmønstre og besværliggør andre.

Via uddannelsen har  jeg opnået færdigheder, så som

1) at kunne lytte aktivt, 2) at kunne stille forstyrrende, reflekterende spørgsmål, 3) at kunne anvende hypoteser og 4) at kunne tydeliggøre de kontekster og den kompleksitet, som dit aktuelle tema udfolder sig i.

Ved hjælp af coaching udfoldes et væld af forståelser og muligheder, som der kan udvikles på, prioriteres i og handles ud fra. Og det er det som gør coaching så spændende.

Du får nye synsvinkler og indsigter, så du kan omsætte dine drømme og ændre din hverdag.